ParaKlub Říp, z.s.

Základní výcvik

Základní kurz absolvujete během jediného víkendu!

Základní kurzy parašutismu vedou zkušení instruktoři našeho ParaKlubu v souladu s platnými předpisy V-PARA-2 a V-PARA-1. Kurz začíná v pátek odpoledne úvodem do teoretických základů parašutismu. V sobotu účastníky kurzu čeká opakování a rozšíření páteční teorie a zejména praktický pozemní výcvik. Pokud v sobotu odpoledne složí účastník kurzu úspěšně závěrečnou zkoušku a pokud jsou příznivé povětrnostní podmínky, následuje první seskok. V případě nepříznivého počasí proběhnou první seskoky v neděli nebo případně o následujícím víkendu. Neděle též slouží eventuálním zájemcům k absolvování druhého, případně i třetího seskoku.

Teoretická část a pozemní příprava

Teoretická část zahrnuje úvod do aerodynamiky, meteorologie, informaci o konstrukci padáku, pravidla seskoků a létání a informace o provozu na letišti. V teorii seskoku se naučíte jak vyskočit z letadla, jak řídit padák a jak bezpečně přistát. Nedílnou součástí pozemní přípravy jsou i postupy řešení mimořádných situací, použití záložního padáku a postupy při přistání na překážky. Pozemní příprava zahrnuje nácvik nástupu do letadla, činnosti na palubě a vlastní výskok, praktický nácvik řešení mimořádných situací a nácvik parakotoulů. Po absolvování teoretické části a pozemní přípravy v rozsahu stanoveném výše zmíněnými předpisy, vás čeká závěrečné přezkoušení.

Závěrečné přezkoušení: Instruktor s vámi provede závěrečné přezkoušení, které zahrnuje písemný test a praktické přezkoušení. Po jeho úspěšném absolvování následuje Váš první samostatný seskok z letadla.

Příprava na seskok: Před nástupem do letadla Vám bude přidělen instruktorem odborně zabalený padák, vybaven moderním zabezpečovacím přístrojem. Dále obdržíte helmu, výškoměr, řezací háček a radiostanici. Instruktor provede řádnou kontrolu poté, co se ustrojíte do přiděleného materiálu.

Z důvodu zajištění vaší bezpečnosti je nutné, abyste si na seskok oblékli pohodlný oděv s dlouhými rukávy a s dlouhými nohavicemi sportovního střihu (ideální jsou šusťákové soupravy, kombinézy  nebo i části vojenské výstroje apod.) a pevnou kotníkovou obuv (např. kanady). Vhodné nejsou mikiny a bundy s kapucemi, nebo našitými vnějšími kapsami, které by mohly při seskoku překážet.

Vlastní seskok

Let a samotný výskok je pod dozorem vedoucího výsadku v pořadí: Nástup do letadla, výskok (obvykle z výšky 1200 metrů), kontrola vrchlíku, zorientování se v terénu. Pak už se jen kocháte okolní krajinou, ale především také řídíte svůj let na určenou doskokovou plochu a dbáte případných pokynů, které vám dává instruktor prostřednictvím vysílačky, a proto se nemusíte bát, že snad něco nezvládnete 😉


Podmínky pro zařazení do základního výcviku
  • Osvědčení o zdravotní způsobilosti, které smí vystavit pouze pověřený letecký lékař
    (instruktor vám doporučí lékaře v blízkosti vašeho bydliště nebo pracoviště, případně v blízkosti místa výcviku).
  • Věk minimálně 15 let v den prvního seskoku.
  • Osoby mladší 18 let musí doložit úředně ověřený souhlas rodičů nebo jejich zákonných zástupců.
  • Vyplnění přihlášky do výcviku opatřené vlastnoručním podpisem.

 Náš kolega Tomáš popsal zážitek z jeho prvního seskoku zde.

Pokud vás parašutismus nadchne podobně jako nás, rádi vás přívítáme jako nové členy v našem ParaKlubu!


Aktuální informace o termínech a místech základního výcviku vám poskytnou:

Zdeněk Karhan
telefon:  604 204 457
e-mail:   zdenek.karhan@volny.cz

František Suchý
telefon:   731 179 308
e-mail:    frantisek.suchy.ml@seznam.cz