ParaKlub Říp, z.s.

Pronájem padáků

ParaKlub Říp nabízí k zapůjčení tyto padákové komplety:

komplet hlavní padák záložní padák postroj přístroj AAD vhodné pro kategorii otvírání
Černá perla MarS 330 WP 210 MarS M2 Ž, A, B lano, stabilka, gaučák,
padáček z ruky
Modrá perla Hop 200 WP 175 MarS M2 B, C padáček z ruky
  MarS 282       Ž, A, B lano, stabilka, gaučák,
padáček z ruky
Frantík Elektra 170 PD 160 Atmogear Vigil II B, C padáček z ruky

ParaKlub ŘÍP zaručuje vynikající stav padákového kompletu, jehož všechny části mají platné technické průkazy, platné zabalení záložního padáku a povinnou pojistku na hlavní padák. Komplety jsou vybaveny záchranným přístrojem na záložním padáku – parašutista nájemce má povinnost tento před seskokem řádně aktivovat.


Ceník:
jeden seskok                                      200 Kč
jeden den                                        1 000 Kč
jedna sezona (březen-listopad)      36 000 Kč


Podmínky zapůjčení:
Všichni parašutisté, používající zapůjčený padákový komplet, musí mít platnou parašutistickou licenci. U parašutistů s kategorií Ž, A a B požadujeme souhlas jeho instruktora. Zapůjčený padákový komplet nesmí být využíván další osobou (není-li stanoveno jinak). Parašutista je plně zodpovědný za padákový komplet po celou dobu zapůjčení a v případě poškození nebo ztráty hradí opravu v plné výši. S pronajatým padákovým kompletem je zakázáno provádět jakékoli nestandardní seskoky včetně BASE, seskoků do vody, svahování apod.

V případě závady na hlavním padáku, odhozu a otevření záložního padáku hradí následnou kompletaci padákového systému a zabalení záložního padáku (jakož i případnou ztrátu uvolňovačů a free bagu) parašutista – nájemce, a to po dohodě se zástupcem ParaKlubu Říp.
Komplet se vrací rozbalený, nebo zabalený námi pověřenou osobou.


Komplety vám zapůjčí a podrobnější informace poskytne:

František Suchý
telefon:   731 179 308
e-mail:    frantisek.suchy.ml@seznam.cz