ParaKlub Říp, z.s.

Roudnický Čechol 2021

Zveme vás na soutěž v přesnosti přistání, plavání, běhu a střelbě!
Všeobecná ustanovení:
Ředitel soutěže: František Suchý, frantisek.suchy.ml@seznam.cz, tel.731 179 308
Řídící seskoků: Zdeněk Karhan
Hlavní rozhodčí: Vláďa Skalník
Plán soutěže:
Letiště Roudnice nad Labem (LKRO)
07:30 – 08:15 – prezentace
​​08:15 – 08:30 – rozprava
​​09:00 – 09:30 – běh
​​10:00 – 15:30 – soutěžní seskoky
Přesun do areálu veslařského klubu Pod Lipou
​​16:00 – 17:00 – plavání (areál veslařského klubu Pod Lipou)
​​16:30 – 18:00 – střelba
18:30 – 23:59 – vyhlášení výsledků a společné posezení u ohně
Soutěžní kategorie:
• muži nad 18 let,
• ženy nad 18 let
• Přesnost přistání jednotlivci (zvlášť přesnařské padáky a zvlášť rychlé),
• Plavání na 100 m,
• Běh 3 km,
• Střelba ze vzduchové pušky.
• junioři 15 – 18 let,
• juniorky 15 – 18 let
• Přesnost přistání jednotlivci (zvlášť přesnařské padáky a zvlášť rychlé),
• Plavání na 100m,
• Běh 3 km,
• Střelba.
• žáci 10 – 15 let,
• žákyně 10 – 15 let
• Seskok na matraci s nulou ze stupínku,
• Plavání na 50 m,
• Běh 1 km,
• Střelba.
Závod bude hodnocen ve dvou kategoriích jako závod jednotlivců a současně závod týmů.
• týmová soutěž (seskok padákem, plavání, běh, střelba),
• každý tým předem nominuje na každou disciplínu jednoho soutěžícího ze svého týmu, který tento tým bude zastupovat svými výkony,
• soutěžící může zároveň soutěžit v individuální i týmové soutěži, musí však předem nahlásit, která disciplína se započítává do týmové soutěže,
• kapitánem týmu je soutěžící, který je nahlášen na disciplínu přesnost přistání.
Soutěžní disciplíny
 • Seskoky na přesnost přistání:
Plánovaný počet seskoků: 4.
Soutěž se koná dle předpisu V- Para 1 a sportovního řádu FAI.
Při prezentaci každý účastník soutěže předloží platné doklady a pojištění.
Pro seskoky parašutistů budou zajištěni instruktoři.
Soutěžní seskoky se budou provádět z letounu Skyline a výšky 900 m a 1200 m.
Seskoky se budou provádět do síly větru 6 m/s.
Seskoky se budou provádět na molitanové doskočiště.
Měření do 6 m se bude provádět ručně, velikost středu 2 cm (pro přesnařské padáky).
Seskoky na rychlých padácích budou do určeného prostoru se směrem přistání. Nula bude vyznačena kruhem o průměru 1 m.
• Přespolní běh 3 km a 1 km
Běh je situován vedle přistávací dráhy (travnatý terén). Závod v běhu bude odstartován hromadným startem.
• Plavání 50 a 100 m
Plavat se bude v areálu veslařské loděnice Pod Lipou na přírodní trati v řece Labe.
• Ustanovení pro střelbu
Při střelecké části každý závodník projde základním proškolením o chování na střelnici a využití zbraně. Vlastní střelby proběhnou výhradně v předem určeném prostoru – střelnici a budou se dělit na dvě části – nástřel a hodnocená střelba. Jako nástřel bude mít každý střelec k dispozici po 5-ti střelách ze vzduchovky na vzdálenost 10 m od papírového terče na každém stanovišti. Po seznámení se se zbraněmi a nástřelu zbraní, bude do cílového prostoru umístěn nový terč pro hodnocené střelby – 2 x 5 ran. Hodnocený terč obsahuje terč s kruhy a terč s obrázky rukojmí / terorista. Střelec má možnost se předem podrobně seznámit s oběma teči. Časový limit na nástřel je 5 min., na soutěžní střelbu 10 min. na každém stanovišti. Je zakázáno použití vlastních zbraní. Při střelbě jsou střelci povinni zachovávat pravidla bezpečného zacházení se zbraní a respektovat pokyny řídícího střeleb.
Před střelbou je ZAKÁZÁNO POŽITÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ, v případě zjištění porušení tohoto zákazu nebude moci dotyčný přistoupit ke střelbě a vzhledem k nákladům v tomto případě startovné propadá.
(Zákony ČR užití zbraně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek zakazují.)
Žáci při střelbě budou mít každý svého dozorce střelby!!!

Určení výsledku
Vítězem soutěže se stává jednotlivec s nejnižším počtem bodů ve všech disciplínách. Při shodě bodů rozhoduje lepší výsledek seskoků!

Protesty
• Protest může být podán v průběhu 30 min. po události, která je důvodem protestu.
• Protest se podává s poplatkem 500 Kč řediteli soutěže nebo hlavnímu rozhodčímu.
• V případě zamítnutí protestu propadá poplatek pořadateli soutěže.
Všeobecná ustanovení
Soutěž jednotlivců a týmů
• Soutěže se mohou zúčastnit sportovci se všemi typy padáků,
• Soutěž může být ukončena po dvou disciplínách a neprovedení seskoků při nepřízni počasí!!!
• Startovné:
   • muži a junioři: 300,- Kč.
   • Tým 400,- Kč.
   • Žáci Zdarma!

Startovné je splatné při prezentaci.

 • Cena seskoků
   • z 900m je stanovena na 250.- Kč za seskok,
   • z 1200m za 300,- Kč za seskok.

Pořadatel si v naléhavých případech vyhrazuje právo na změnu.

Úhrada seskoků po ukončení soutěže v hotovosti.
Ubytování ve vlastních stanech, nebo na ubytovně na letišti.

Účast na soutěži a ubytování potvrďte u Fandy Suchého: tel. 731179308, frantisek.suchy.ml@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *