ParaKlub Říp, z.s.

Nabídka: KURZ SPECIÁLNÍHO OPRÁVNĚNÍ „H“

Cena kurzu: 3 500 Kč

6 dní během července 2020 DZ Prostějov

(přesný termín bude upřesněn po dohodě s inspektory ÚCL E. Fraňkem a J. Blaškou)

V případě nepřízně počasí bude stanoven náhradní termín pro praktické přezkoušení.

Minimální požadavky na účastníky kurzu:

– držitel kategorie C alespoň po dobu 12 měsíců,

– dovršený věk 21 let, 

– minimálně 500 seskoků,

– písemné doporučení vedoucího výcvikového střediska, examinátora nebo inspektora ÚCL, 

– písemné potvrzení o účasti (přísedící) na výuce základního výcviku, 

– písemné potvrzení o účasti (přísedící) na výuce základního výcviku metody AFF.

 

Předpokládané dovednosti a zkušenosti kandidátů:

– účast při výuce jiného instruktora úloh 1-18 případně 51-62,

– schopnost spolupracovat ve dvojici za volného pádu, 

– schopnost vést výuku v minimálním rozsahu osnovy VÝCVIKU PARAŠUTISTŮ KATEGORIE „A“.

 

Obsah přezkoušení:

Teoretická část:

– znalost zákona o civilním letectví a ostatních souvisejících předpisů včetně směrnic v rozsahu potřebném pro oblast sportovního parašutismu,

– teorie seskoků, 

– meteorologie, 

– metodika výcviku, 

– znalost materiálové části padáků a přístrojů, 

– ukázka teoretické výuky.

Praktická část:

– výkon funkce výsadkového průvodce včetně vysazení minimálně 6 parašutistů, 

– čtyři seskoky v roli instruktora za volného pádu při nácviku základních RW dovedností úloha 15 nebo úlohy 101-109,

– balení hlavních padáků včetně provádění kontrol balení, 

– provedení kontroly ustrojení parašutisty. 

 

Obsah kurzu:

Předpoklad pro nástup do kurzu je teoretická znalost způsobu výuky v minimálním rozsahu základního parašutistického a prostovního výcviku do kategorie “A” a to zejména úlohy 1-18. V rámci kurzu si kandidáti pouze utříbí způsoby použití jednotlivých technik výuky a seznámí se s trendy výuky nejen v ČR, ale i v zahraničí. Specificky budou v rámci kurzu přednášena následující témata:

– zákony a předpisy přímo nebo nepřímo ovlivňující parašutistickou činnost,

– předpisy V-PARA,

– zodpovědnost instruktora,

– teorie, techniky a způsoby výuky, 

– základy psychologie, 

– struktura a způsob výuky základního výcviku, 

– základní meterologie,

– teorie řízení padáku, 

– základní materiálové znalosti a přístroje, 

– balení školních padáků, 

– techniky hodnocení žáků, 

– základy první pomoci.

 

Počet účastníků kurzu:

Kurz je omezen na maximální počet 8 účastníků pro dosažení maximální možné efektivní výuky. 

 

Cena kurzu:

Teorie 3 500Kč
Seskoky 1 500 – 2 000 m 8x 650 Kč
Seskoky 4 000 m 4x 650 Kč
 

Kontakt:

telefon: +420 724 313 414

e-mail: sport@jump-tandem.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *