ParaKlub Říp, z.s.

Podřipský přesnař 2020 – propozice

Pořadatel: ParaKlub Říp, z.s. Řídící seskoků: Zdeněk Karhan
Ředitel závodu: František Suchý Hlavní rozhodčí: Láďa Skalník
tel: 731 179 308

1. Termín: 25. 4. 2020

2. Místo: Letiště Roudnice nad Labem a úpatí hory Říp

3. Program soutěže:

06:00 – 08:00 Prezence;
08:00 – 08:30 Briefing;
08:30 – 09:10 Tréninkové seskoky (minimálně 4 lidi);
09:40 – 16:30 Soutěžní seskoky;
16:45 Vyhlášení výsledků;
17:00 – 23:00 Volná zábava na pouti s odvozem dle domluvy předem.

4. Přihlášky do soutěže
• e-mailem na adresu: frantisek.suchy.ml@seznam.cz nejpozději do 22. 4. 2020,
• popřípadě při prezenci 25. 4. 2020 na letišti v Roudnici nad Labem do 8:00 hodin.

5. Startovné
• platba předem na účet ParaKlubu Říp, z.s.: 257242515/0300, cena: 500,- Kč
(v popisu platby uveďte prosím své jméno a příjmení!!!),
• při prezenci hotově 800,-Kč,
• maximální počet soutěžících je 16!!!,
• obsah startovného: organizace závodu, doprava mezi doskočištěm, letištěm a noční odvoz
z Řípské pouti, čůrné na letišti.

6. Kategorie
• čtyřčlenné smíšené týmy.
• Soutěž v následujících kategoriích se uskuteční pouze v případě, že se do kategorie přihlásí alespoň 3 soutěžící:
o junioři (do 18 let),
o ženy,
o muži,
o veteráni (nad 65 let).

7. Cíl soutěže
• porovnání výkonnosti parašutistů a parašutistických týmů,
• propagace parašutistického sportu s účastí veřejnost na Řípské pouti,
• rozvoj vztahů mezi parašutisty a tím i zajištění výměny zkušeností.

8. Technické podmínky
• cena seskoku bude stanovena dle skutečných nákladů (maximálně 340,-Kč/1 seskok),
záleží na výši dotace a sponzorských darů, bude upřesněno před započetím soutěže,
• výsadky budou prováděny z letounu C – 182,
• výška seskoků 900 m,
• start letadla je na letišti Roudnice n. L. (LKRO), doskoková plocha na úpatí hory Říp,
• doskočištěm bude molitanová matrace na úpatí hory Říp (foto viz příloha č. 1),
• každý soutěžící odpovídá za platnost dokladů potřebných k provádění seskoků
a k technickému vybavení, za kategorii B odpovídá jeho instruktor,
• soutěžící musí být držitelem nejméně kategorie B (s vlastním instruktorem),
• ubytování na letišti Roudnice nad Labem zajišťuje Boja Švec ml. – tel.: 605 454 306.

9. Pravidla soutěže
• měření: ručně do jednoho metru, elektronicky do šestnácti centimetrů,
• soutěž bude probíhat dle sportovního řádu FAI, směrnice V-Para 1, těchto propozic
a technických možností pořadatelů,
• vítězným družstvem a jednotlivcem bude ten s nejmenším součtem vzdálenosti ze všech
uzavřených kol,
• v případě stejného počtu rozhodne vyšší počet 0,
• závod bude obsahovat 5 soutěžních seskoků, soutěž bude moci být ukončena
po dokončení 1. kola (soutěž ukončuje ředitel soutěže a řídící seskoků při špatných meteorologických podmínkách nebo technických potížích).

Příloha č. 1 Foto doskokové plochy

________________________________________


________________________________________

Podřipský přesnař 2020 – Přihláška

Název týmu:

poř. číslo jméno a příjmení datum narození kategorie
1.
2.
3.
4.

Potvrzuji svým podpisem účast na závodech a zaplacení startovného.

V ……………………………….., dne ……….…. 2020

______________________________
podpis kapitána týmu


Ke stažení:

propozice v pdf

plakát v pdf

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *