ParaKlub Říp, z.s.

PARA Výroční zpráva pro Valnou Hromadu Aeroklubu České republiky

Pardubice 16. 03. 2019

Cílem této zprávy je prezentovat úspěšnost českého parašutismu v celosvětovém měřítku. Že je parašutismus úspěšným sportovním odvětvím v České republice, i přes malou mediální popularitu, je dlouhodobě známým faktem. Tato popularita se datuje od 50.tý ch let minulého století, kdy se začaly organizovat mezinárodní parašutistické soutěže a mistrovství světa. V sedmdesátileté historii sportovního parašutismu v Československu a následně v České republice získali čeští sportovní parašutisté mnoho medailí a hodně titulů mistrů Evropy a mistrů světa. Místo exaktního výčtu všech získaných medailí a titulů v roce 2018 a přiřazováním slov typu: vynikající, skvělý, nejlepší, jedinečný apod., chci zhodnotit sezónu 2018 dvěma výroky:

1) Rok 2018 se ve sportovním parašutismu ČR díky mnoha úspěchům na mezinárodní scéně zařadil k těm nejúspěšnějším rokům v historii sportovního parašutismu v ČR.
2) Pokud bychom hodnotili efektivitu státem přidělených peněz pro sportovní parašutismus cestou sportovního svazu ve vztahu ke sportovním výsledkům, byla by tato efektivita opravdu velmi vysoká. Znamená to, že přidělené peníze byly tak dobře investovány, že získané úspěchy přepočítané na cenu jedné medaile byly z pohledu státních dotací velmi laciné. Tuto skutečnost považuji za velmi významnou, protože poukazuje na správné vedení sportovního parašutismu v ČR. Toto tvrzení doložím v následující části zprávy.

Málo kdo ví, že současný sportovní parašutismus má podle mezinárodních pravidel FAI 11 sportovních disciplín. V devíti se soutěží při seskocích z letadla.
• Přesnost přistání
• Individuální akrobacie za volného pádu
• Skupinová akrobacie za volného pádu včetně vertikální skupinové akrobacie
• Spolupráce na otevřených padácích.
• Para – ski – zimní kombinace lyžování a se skoků na přesnost přistání
• Umělecké disciplíny za volného pádu – „balet ve vzduchu“ a volné létání dvojic
• Přistávání na vysokorychlostních padácích
• Rychlost za volného pádu
• Létání v „ptačích“ kombinézách

Dvě disciplíny se provádí od roku 2015, kdy bylo první mistrovství světa v Praze ve větrných tunelech:
• Skupinová akrobacie včetně vertikální skupinové akrobacie
• Umělecké disciplíny – „balet ve vzduchu“ a dynamické létání družstva

To je výčet oficiálních disciplín, které se dále dělí na soutěže, jednotlivců a různě početných družstev. Dělí se na kategorie mužů, žen a juniorů. Dělí se na jednotlivé druhy sportovních výkonů v daných disciplínách, jako například při přistávání na vysokorychlostních padácích hodnotíme v jednom seskoku vzdálenost, v druhém přesnost, ve třetím rychlost, a ve čtvrtém volný styl přistání. Takto je to i některých dalších disciplínách sportovního parašutismu Takže ve sportovním parašutismu je možné získat mnoho medailí na mezinárodních závodech a mistrovstvích Evropy a světa. Co je však pro hodnocení sezóny 2018 to nejdůležitější, že čeští parašutisté dlouhodobě tvoří světovou špičku jak v nejstarších parašutistických disciplínách – přesnosti přistání a individuální akrobacii za volného pádu, tak i v nejmladších disciplínách sportovního parašutismu, v létání v tunelu. To beze zbytku potvrdili i v roce 2018. Vedle toho v zimní kombinaci para – ski patří čeští parašutisté dlouhodobě do prvních pěti družstev na světě, stejně tak jako v přistávání na vysokorychlostních padácích. Na mistrovství světa jsou slušnou konkurencí pro ostatní a důstojně reprezentují ČR parašutisté ve skupinové akrobacii za volného pádu, uměleckých disciplínách za volného pádu a ve spolupráci na otevřených padácích. V roce 2018 se také poprvé účastnili dva čeští parašutisté mistrovství světa v létání v ptačích kombinézách. Vyjmenoval jsem tedy deset z jedenácti oficiálních disciplín světového parašutismu. Zatím se nikdo z ČR neúčastní pouze mezinárodních závodů v rychlosti za volného pádu. Deset disciplín, kde čeští parašutisté důstojně reprezentují Českou republiku, kde díky nim spousta medailí putuje do České republiky, kdy se při vyhlašování vítězů hraje česká hymna, kdy FAI vystavuje diplom o uznání evropského nebo světového rekordu. Ani rok 2018 nebyl v tomto výjimkou, právě naopak! Zejména díky tomu, že rezortní sportovní centrum AČR Dukla má i profesionální družstvo sportovců ve sportovním parašutismu, a díky obrovskému zapálení mladých talentovaných sportovců a trenérů v létání ve vzdušném tunelu, byla česká úspěšnost v roce 2018 NADSTANDARDNÍ a byla přesně v duchu výše popsané úspěšnosti.
V roce 2003, kdy na parašutistickém mundialu ve Francii byly všechny disciplíny kromě para – ski, byla vyhlášena i úspěšnost jednotlivých zemí – národů celkově. A tehdy Česká republika obsadila v hodnocení národů 8. místo, tedy je mezi deseti nejlepšími zeměmi světa, vedle takových parašutistických velmocí, jakými jsou Francie, Rusko, USA, Německo, Bělorusko, Austrálie, Kanada apod. Kdyby se podobná úspěšnost národů udělala i v roce 2018 asi by si Česká republika v podobném hodnocení ještě polepšila.

Přiklad za všechny: Mistrovství světa v klasických parašutistických disciplínách Bulharsko 2018:
1. místo muži – celkové hodnocení družstev
1. místo muži – přesnost přistání družstev
1. místo jednotlivci – Jiří Gečnuk absolutní mistr světa v kombinaci obou disciplín
2. místo jednotlivci – Jiří Gečnuk v přesnosti přistání
3. místo junior – Petr Chládek individuální akrobacie za volného pádu
5. místo ženy – přesnost přistání družstev

K tomu je třeba připočítat vítězství v sérii závodů s největší konkurencí „World cup series“:

1. místo v celkovém hodnocení družstev – Dukla Prostějov,
2. místo Oldřich Šorf v celkovém hodnocení jednotlivců
1. místo Petr Chládek v celkovém hodnocení juniorů.

V případě Dukly je třeba v roce 2018 přidat i celkové vítězství na vojenském mistrovství světa, kde je nejsložitější program disciplín. Stejně tak bych mohl popisovat úspěchy České republiky v létání v tunelu. Snad jen, že máme vicemistry světa v dynamickém létání, a juniorky získaly medaile v roce 2018 jak na mistrovství Evropy, tak na světovém poháru a družstvu juniorek byl udělen diplom za světový rekord v počtu bodů v jednom kole. Ve všech ostatních parašutistických disciplínách v roce 2018 čeští reprezentanti důstojně reprezentovali a splnili limity sportovní výkonnosti, které se od nich očekávali.

Na závěr chci vyzdvihnout práci a poděkovat:
1. dvěma manažerům, za jejich skvělou práci, bez které by tyto výkony nebyly: Ing. Jan Klapka, Ing. Jiří Šafanda
2. Organizátorům mistrovství světa ve Wingsuit flying 2018 v Prostějově a dnes už i organizátorům mistrovství světa v para – ski 2019 ve Vrchlabí.
3. Šárce Blaškové za výbornou práci v mezinárodní parašutistické komisi.

Za OSK para Aeroklubu České republiky
Jiří Blaška

PS: Nakonec jsem se výrazům skvělý, výborný, nejlepší, vynikající, jedinečný při hodnocení českého parašutismu v roce 2018 vyhnout nedokázal.  😉

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *